Jak dobrze ubezpieczyć samochód?

Ubezpieczenie OC – jak wybrać?

Ubezpieczenie OC samochodu chroni Cię w przypadku szkód spowodowanych osobom trzecim. Jeśli spowodujesz wypadek, szkoda innego kierowcy zostanie zlikwidowana z Twojego ubezpieczenia komunikacyjnego. Analogicznie, jeśli to Twoje auto zostanie uszkodzone w wypadku, będziesz mógł je naprawić z polisy OC sprawcy kolizji.

A jeśli nie wykupisz obowiązkowego ubezpieczenia OC? Przede wszystkim za naprawę uszkodzonych aut musiałbyś płacić samodzielnie, a dodatkowo UFG nałoży na Ciebie karę za brak obowiązkowej polisy.

Warunki ubezpieczenia OC są praktycznie jednakowe u wszystkich ubezpieczycieli, głównym czynnikiem decydującym o wyborze jest w tym przypadku z reguły cena. Warto kupić polisę tam, gdzie jest ona najtańsza. Na znalezienie najlepszej ceny nie ma natomiast lepszego sposobu niż porównanie ofert różnych ubezpieczycieli. W tym wypadku nasi eksperci wykonają dla Państwa darmową wycenę do 24 godzin!

Ubezpieczenie Autocasco – jak wybrać?

Jedną z najczęściej wybieranych polis dodatkowych jest Autocasco. Gwarantuje ona nam wypłatę świadczeń w przypadku kiedy np. zarysujemy sobie sami samochód na parkingu albo zostanie on ukradziony. Zakup polisy autocasco wymaga dokładnego zapoznania się z warunkami ochrony, bo są one inne w każdym towarzystwie. W praktyce oznacza to, że każde towarzystwo może oferować inny zakres polisy, w dodatku w innej cenie. Istnieje kilka istotnych zapisów w umowach ubezpieczenia autocasco, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

  • udział własny – określona kwotowo lub procentowo wartość szkody, którą właściciel pojazdu zobowiązany jest pokryć z własnej kieszeni;
  • franszyza integralna – określona kwotowo lub procentowo wartość szkody, poniżej której towarzystwo nie wypłaci odszkodowania;
  • amortyzacja części (zużywanie się części) – w przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczyciel ma prawo potrącić określony w umowie procent od wartości części nowych, na zasadzie ich zużywania się;
  • metoda naprawy auta – kosztorysowa lub serwisowa,
  • suma ubezpieczenia – górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, czyli maksymalna wysokość odszkodowania, którą może otrzymać poszkodowany; dzieli się na: stałą sumę ubezpieczenia (niezmienna wartość pojazdu, ustalona na dzień podpisania umowy AC) i zmienną sumę ubezpieczenia (wartość pojazdu na dzień wystąpienia szkody).

Nawet niewielki udział własny lub amortyzacja części mogą obniżyć cenę polisy, a jednocześnie zakres świadczeń nie ulegnie zmianie. Zniesienie tych zapisów może natomiast podnieść cenę ubezpieczenia samochodu. Bez względu na to, na które rozwiązanie się zdecydujesz, pamiętaj, żeby w przypadku polisy Autocasco zawsze kierować się jej zakresem, a nie ceną.

Ubezpieczenie Assistance – jak wybrać?

Assistance to dobrowolna polisa, która zapewnia ubezpieczonemu pomoc serwisową, informacyjną lub medyczną. Jest szczególnie przydatna w sytuacji:

  • unieruchomienia pojazdu na drodze,
  • po awarii,
  • po kolizji lub wypadku.

Ubezpieczyciele często dodają podstawową wersję Assistance do obowiązkowej ochrony OC za darmo lub za niewielką opłatą.B ez względu na rodzaj Assistance, którego potrzebujesz, rozważ jego zakup w pakiecie z innym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Regułą jest bowiem, że ubezpieczenia samochodu sprzedawane jako pakiet, zawsze są tańsze niż każda polisa osobno.

NNW – ochrona kierowcy i pasażerów – jak wybrać?

Często proponowanym dodatkiem do OC jest również NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Obejmuje ono ochroną życie i zdrowie kierowcy samochodu i jego pasażerów. Odszkodowanie wypłacane jest w wysokości uzależnionej od skali uszczerbku na zdrowiu, który wyrażany jest procentowo. Pełna suma ubezpieczenia wypłacana jesy tylko w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej lub w związku z wystąpieniem u niej trwałych zaburzeń psychoruchowych.

Ważne: Szczególną uwagę warto zwrócić na sumę ubezpieczenia. Im będzie ona wyższa, tym większą kwotę otrzyma poszkodowany.

Podobnie jak w przypadku Assistance, NNW często oferowane jest w pakiecie z innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi pojazdu i z reguły w takiej formie ma najkorzystniejszą cenę.

Gdzie kupić właściwe ubezpieczenie komunikacyjne?

W odpowiedniej ocenie ofert i w podjęciu decyzji o wyborze ubezpieczyciela pomoże nasz agent ubezpieczeniowy, który nakreśli główne różnice pomiędzy proponowanymi przez siebie ofertami.

Uzupełnij ten prosty formularz i otrzymaj od nas darmową wycenę ubezpieczenia. FORMULARZ OC/AC

Skontaktuj się z nami

Jeśli kupujesz nowy lub używany samochód, chcesz ubezpieczyć mieszkanie lub dom, firmę, lub po prostu udajesz się na wakacje to skontaktuj się z nami w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty uwzględniającej Twoje indywidualne lub firmowe potrzeby.

KONTAKT