Jak dobrze ubezpieczyć dom i mieszkanie?

Jak zweryfikować, czy wytypowana w ten sposób polisa faktycznie będzie właściwa? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę.

Krok po kroku

Ubezpieczając dom lub mieszkanie warto zwrócić uwagę na kilka, z pozoru drobnych szczegółów, które jednak są kluczowe dla jakości ubezpieczenia i wysokości ewentualnego odszkodowania. Ubezpieczamy przecież najczęściej dorobek naszego życia.

1. Ogólne warunki ubezpieczeń

Podpisując umowę ubezpieczenia, otrzymamy polisę i tzw. Ogólne Warunki Ubezpieczenia – kilka kartek szczegółowej charakterystyki ubezpieczenia. W OWU znajdziemy m.in. wskazanie co można ubezpieczyć, a czego nie, wyjaśnienia najważniejszych pojęć, prawa i obowiązki obu stron, katalog sytuacji, w których ochrona nie zadziała i zasady postępowania w przypadku wystąpienia szkody. Porównanie treści OWU kilku produktów jest jedną ze skuteczniejszych metod wyboru najlepszego ubezpieczenia.

2. Przedmiot ubezpieczenia

Potocznie terminem „mieszkanie” określamy wydzielony lokal plus wszystko, co w nim zgromadzone. Ubezpieczyciel jednak wyraźnie rozdziela poszczególne elementy nieruchomości. Ma to swoje dobre strony – każdy może ubezpieczyć to, czego utraty boi się najbardziej i od zdarzeń, które uważa za najgroźniejsze. Za każde rozszerzenie ochrony poza standardową polisę trzeba dopłacić. Co ubezpieczyciel bierze pod ochronę w standardzie, a za co zażąda podwyższonej składki – tego dowiemy się z treści OWU.

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Mieszkanie można ubezpieczyć od wielu hipotetycznych, niebezpiecznych zdarzeń. Najbardziej zalecany zakres polisy mieszkaniowej dotyczy:

  • zdarzeń losowych takich, jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, implozji, uderzenia pojazdu mechanicznego, lawiny, osunięcia się ziemi itp.,
  • rabunku, włamania i kradzieży mienia ruchomego,
  • dewastacji mienia,
  • uszczuplenia środków pieniężnych, spowodowanego koniecznością zapłaty odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

4. Okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia majątku zawiera się zwykle na okres jednego roku, liczony od pierwszego dnia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. 

5. Suma ubezpieczenia mieszkania

Ustalenie wysokości sumy gwarancyjnej to bardzo ważna część procesu ubezpieczenia mieszkania. Od tego uzależniona będzie wysokość ewentualnego odszkodowania, jakie w razie zajścia szkody wypłaci zakład ubezpieczeń. Niestety, czym suma ubezpieczenia wyższa, tym więcej przyjdzie nam za polisę zapłacić.

6. Zniżki przy ubezpieczaniu mieszkania

Składka ubezpieczeniowa z zasady będzie niższa, kiedy samodzielnie zmniejszymy ryzyko zajścia zdarzeń, przed jakimi chcemy się chronić. Ubezpieczyciel obniży składkę przez montaż antywłamaniowych drzwi i okien, atestowane zamki, systemy alarmowe i przeciwpożarowe. Niższa składka często przysługuje też klientom, którym wcześniej nie trzeba było wypłacać odszkodowania. Jeśli w minionych latach nie zanotowali włamań, rabunków, kradzieży i innych zdarzeń skutkujących wypłatą odszkodowania, mogą poszczycić się tzw. bezszkodowością, za którą w kolejnych okresach ubezpieczyciel prawdopodobnie obniży im składkę.

7. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Składka ubezpieczeniowa z zasady będzie niższa, kiedy samodzielnie zmniejszymy ryzyko zajścia zdarzeń, przed jakimi chcemy się chronić. Ubezpieczyciel obniży składkę przez montaż antywłamaniowych drzwi i okien, atestowane zamki, systemy alarmowe i przeciwpożarowe. Niższa składka często przysługuje też klientom, którym wcześniej nie trzeba było wypłacać odszkodowania. Jeśli w minionych latach nie zanotowali włamań, rabunków, kradzieży i innych zdarzeń skutkujących wypłatą odszkodowania, mogą poszczycić się tzw. bezszkodowością, za którą w kolejnych okresach ubezpieczyciel prawdopodobnie obniży im składkę.

ref – https://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-ubezpieczyc-mieszkanie-krok-po-kroku-2416378.html

Podsumowując

Przed zawarciem ubezpieczenia warto się więc zastanowić ile warte jest nasze mienie, co mamy faktycznie w domu i ile kosztowało nas wykończenie mieszkania/domu i wtedy podjąć decyzję na jakie kwoty ubezpieczyć poszczególne składniki naszego majątku. Mamy nadzieję, że powyższe informacje pomogą w podjęciu decyzji o wyborze zakresu i rodzaju ubezpieczenia.

Uzupełnij ten prosty forularz i otrzymaj od nas darmową wycenę.

FORMULARZ DOM/MIESZKANIE

Skontaktuj się z nami

Jeśli kupujesz nowy lub używany samochód, chcesz ubezpieczyć mieszkanie lub dom, firmę, lub po prostu udajesz się na wakacje to skontaktuj się z nami w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty uwzględniającej Twoje indywidualne lub firmowe potrzeby.

KONTAKT